KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Zadanie publiczne- „Wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla sekcji młodzieżowych KS AZS w Zakopanem w systemie sportu dzieci i młodzieży w roku 2021.”

Informacja odnośnie zrealizowanego zadania publicznego pn: „Wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla sekcji młodzieżowych KS AZS w Zakopanem w systemie sportu dzieci i młodzieży w roku 2021.”

Zadanie publiczne dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja), zwanymi dalej: „Wytycznymi”.

W ramach zadania publicznego zostały zrealizowane zakupy według załącznika: Zakres rzeczowo-finansowy zadania publicznego.

Załącznik – Kliknij Tutaj